Samtalen er kanskje en av de viktigste terapiformer

De problemer og tanker mange sliter med som man ikke kan snakke med andre om - og som man kanskje ikke selv er klar over hva handler om - kan her tas opp - her er det fordomsfritt plass til alt - terapeuten har taushetsplikt - Jeg vil prøve å guide deg frem til en selvforståelse så du selv kan se det - og selv gjøre noe med det

Samtalen kan være personlig utviklende og gi spirituel innsikt

Her er ingen emner tabu - her kan du lesse av

Det er deg som bestemmer farten og retningen

Du kan få små enkle meditasjoner for å få roen i kroppen - og styr på tankene 

Eller større dyperegående meditasjoner hvis du er motivert for dette

Soneterapi-klinikken

Sigbjørn Steffensen

Behandlerens essensielle funksjon er å fremme kroppens naturlige og helbredende krefter Hippokrates

Soneterapiklinikken Sigbjørn Steffensen - Etter avtale: 41 19 17 20 / +45 21 22 92 01