Soneterapi-klinikken

                         Behandlerens essensielle funksjon er å fremme kroppens naturlige og helbredende krefter                                                                                                                              Hippokrates

Sigbjørn Steffensen     

Soneterapi/Reflexologi

Soneterapi er en behandling hvor man trykker på forskjellige soner under føttene - soner som gjennom energibaner som kalles meridianer har forbindelse til hele kroppen

Meridianene er de samme som brukes i Akupunktur - ofte brukes også trykk på reflexsoner på meridianene forskjellige steder på kroppen

Det er forsket en hel del på soneterapien - se links - det er en meget effektiv terapiform som er flere tusen år gammel, og som er videreutviklet i vår tid

Erfaringsmessig har man gode resultater med: Allergier - Hodepine - Migrene - Fordøyelsesproblemer - Gikt - Blærebetennelse - Stress - Ryggproblemer - Kneproblemer - Sportskader - Fertilitetsproblemer/Barnløshet, mm.

Særlig skal fremheves at soneterapien har en god effekt på det almene velbefinnende, og er derfor et godt grunnlag for å fremme kroppens naturlige helbredende krefter

En Soneterapibehandling tar ca en time

kilde: Forenede danske Zoneterapeuter  www.fdz.dk  

Soneterapiklinikken Sigbjørn Steffensen - Etter avtale: 41 19 17 20 / +45 21 22 92 01